RSS widget
Получавайте на Вашия e-mail актуална информация за нови продукти, промоционални оферти, интересни статии и събития
RSS widget
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

ЕКО МАКС БИО ЕООД, като създател и собственик на този интернет сайт www.chistavoda.net ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този уеб сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този уеб сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този уеб сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.


ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

Задълженията на ЕКО МАКС БИО ЕООД по отношение на продуктите и услугите му се управляват от съответните споразумения и нищо в този сайт не може да ги промени. ЕКО МАКС БИО ЕООД може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение. Продължителността на гаранцията на производителя за всеки продукт е посочена в описанието му, като при необходимост ремонта, се извършва от оторизиран сервиз посочен в гаранционната карта.


ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ЕКО МАКС БИО ЕООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети вкл. , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация, прекъсване на бизнеса или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този уеб сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо ЕКО МАКС БИО ЕООД за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този уеб сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди. Съответните закони може да не допускат изключването или ограничаването на случайни или закономерни щети, затова тези ограничения или изключения може да не се отнасят за вас.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР

Наличният софтуер , който е достъпен чрез публикувани препратки от този уеб сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля, преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЕКО МАКС БИО ЕООД не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този уеб сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този уеб сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. ЕКО МАКС БИО ЕООД и посочените от него лица ще имат право да копират, разкриват, разпространяват, съобщават или използват по друг начин съобщенията и всички съдържащи се в тях данни, изображения, звуци, текстове и др. за всякакви търговски и нетърговски цели. Работата с личната идентификационна информация, която Вие по желание можете да изпратите до ЕКО МАКС БИО ЕООД с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Онлайн декларацията за конфиденциалност на ЕКО МАКС БИО ЕООД. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.


ПРЕПРАТКИ КЪМ ДРУГИ WEB САЙТОВЕ СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Наличните препратките от този уеб сайт към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. ЕКО МАКС БИО ЕООД не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. С това ЕКО МАКС БИО ЕООД по никакъв начин не налага и не препоръчва тези уеб сайтове на трети лица , нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.


ПРЕПРАТКИ КЪМ ТОЗИ УЕБ САЙТ

Вие Можете да създавате препратки към този уеб сайт от други сайтове, но само според като приемете условия на ЕКО МАКС БИО ЕООД:

• може да сочи към съдържание на ЕКО МАКС БИО ЕООД, но не и да го копира
• не трябва да създава рамки(frames) на браузъра или граници около съдържание на ЕКО МАКС БИО ЕООД
• не трябва да посочва неявно, че ЕКО МАКС БИО ЕООД налага или препоръчва него или продуктите му
• не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на ЕКО МАКС БИО ЕООД
• не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Съгласно ЗЗП ние от ЕКО МАКС БИО ЕООД сме длъжни преди сключването на договора да предоставим своевременно на потребителя следната информация:


Доставчик

ЕКО МАКС БИО ЕООД - идентификационен номер: BG 175315349


Основни характеристики на стоките

Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт


Цени

Всички цени са с включен ДДС


Срокове и доставка

Срокът за изпълнение и доставка на поръчка е от 2 до 5 работни дни след потвърждаването й.


Средства за комуникация

Не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас, които са:
- Телефон: +359 2 8683123 – цената на разговорите зависи от вашия тарифен план към оператора, който ползвате.
- Мобилен: +359 878 621509 – цената на разговорите зависи от вашия тарифен план към оператора, който ползвате.
- e-mail: ekomakc@abv.bg


Плащане

1. Плащане при доставка чрез куриерска служба (наложен платеж)

2. Плащане по банков път

3. Плащане в офиса на ЕКО МАКС БИО ЕООД на адрес - София, ул. Кораб планина 22 - виж карта


Рекламация

След получаване на стоката, потребителя следва да провери за несъответствия съгласно чл.122 от ЗЗП. В случай, че има несъответствия следва да направи рекламация в писмен вид за тях по реда на чл.125 от ЗЗП.


Право на отказ от стока

Всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, в случай, че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката , че е във вида в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. В случай, че потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ и да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид. ЕКО МАКС БИО ЕООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 15 дни от датата на която потребителя е упражнил правото си на отказ от стоката. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя.

При явно несъответствие на стоката със заявената и с характеристиките посочени в страницата, доставчикът възстановява на потребителя цялата платена сума за придобиване на стоката съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 15 дни от получаване на върнатата стока и ненарушаване на търговския и вид и опаковка или при желание от страна на потребителя и отправено писмено искане я заменя със съответстваща на заявената.

За всяко нарушение на Вашите потребителски права по Закона за защита на потребителите, можете да сигнализирате Комисия за защита на потребителите : телефон 0700 111 22 (на стойността на селищен разговор от цялата страна)


ЕКО МАКС БИО ЕООД може да променя тези Правила и Условия по всяко време. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Правила и Условия, защото те са обвързващи за вас.

София, 25.05.2013 година