RSS widget
Получавайте на Вашия e-mail актуална информация за нови продукти, промоционални оферти, интересни статии и събития
RSS widget
БИО-МАКС 3113 - ПРЕПАРАТ ЗА СЕПТИЧНИ ЯМИ
БИО-МАКС 3113 - ПРЕПАРАТ ЗА СЕПТИЧНИ ЯМИ
каталожен номер: 010-073117
400 гр.
продукта е в наличност
27.00 лева
(€ 13.81)
+ купи

Описание: БИО-МАКС  3113  Биоензимен препарат за битови септични ями и селски тоалетни  
Комбинация от микроорганизми, ензими, окислители с бързо и бавно действие, инертни носители. Предотвратява натрупването на органични отпадъци, като ги разгражда до 85%. Премахва миризмите. Редовната употреба намалява до минимум честотата на почистване на септичната яма.

Начин на приложение: Препаратът се изсипва в 10 л нехлорирана хладка вода, изчаква се 30 мин. и след това се излива директно в ямата. След 30 дни, процедурата се повтаря, като дозировката се намалява на половина (200 гр.). Третирането се продължава, като на всеки 30 дни се третира със 100 гр. препарат. За септична яма – до 5 м3. Препаратът действа при влажност на субстракта над 60%.  

Допълнителна информация:

Уникална биотехнология използва живи микроорганизми /непатогенни бактерии/ за разграждане на органичните отпадъци без отделянето на миризми. Тя е приложима в бита за третиране на еднообемни септични ями, утайници, колектори и други, където липсват условия за денитрификация.
 
Биологичен, екологично чист продукт за третиране на еднообемни септични ями.
Предотвратява натрупването на органични отпадъци, като ги разгражда до 85% и по този начин отпада напълно нуждата от почистване чрез изпомпване. След продължително и интензивно използване ще се натрупа утайка, която не може да бъде преработена по метода ензими-бактерии и тя ще трябва да се почисти по друг начин.
В процеса на експлоатация на септичната яма ще се наложи периодично да бъде изпомпвана водата от септичната яма, тъй като бактериите преработват органичната материя на по-прости химични съединения в резултат на което се получават вода, различни газове и около 15% шлам, който се състои от нежизненоспособни микроорганизми и неорганични отпадъци, утаени на дъното.

 Микроорганизмите се намират в неактивно прахообразно състояние. След като бъдат активирани в хладка вода   /не повече от 55 градуса/ и изсипани в септичната яма, те създават колония от бактерии. За да могат да се размножават, те имат нужда от храна.
 Органичните отпадъци в септичната яма са тяхната естествена храна, която представлява сложни химични съединения с дълги вериги,
които в този си вид са неусвояеми от бактерииите. За това през първите 6 часа от попадането им в септичната яма бактериите освобождават ензими, които разграждат сложните химични съединения на по-прости, след което те стават лесно усвоими от бактериите.

Препоръки:

- Използвайте редовно препарата  съгласно указанията.
-Не използвайте  силно токсични  химикали /хлоросъдържащи, силно алкални и силно киселинни/  за почистване  и  дезинфекция на бани, тоалетни.
- Използвайте екологични перилни и почистващи препарати.
- Не използвайте химически препарати за отпушване на канали, бихте могли да ги заменете с ензимни.
- Продуктът е абсолютно безвреден за хората и околната среда. След биологичното
пречистване на отпадните води, те могат да се използват за поливане или да се заустят в дерета, реки и др., спазвайки методичните указания за това. Преди изпомпване е препоръчително използването на Clean Power - Анти Смрад таблетки /поставят се в ямата 1ч. преди изпомпване/ и коагулант-флокулант таблетки /24 часа преди изпомпване/.

- Не допускайте разхищаване на вода,  ако има течове от кра нове ги поправете или сменете с нови.
- Използвайте  аератори за душовете в баните за икономия на вода.
- Информирайте се за възможностите за по-ефективно пречистване на водата и нейното повторно използване. Не забравяйте, че водата е ресурс  и теми, като повторното използване на водите и създаването на компа ктни водни кръговрати с цел изпълняване на „Millennium Development Goals” на „Декадата за водата” са грижа на всеки.
За всички възникнали проблеми се консултирайте със специалист от фирмата.

.