RSS widget
Получавайте на Вашия e-mail актуална информация за нови продукти, промоционални оферти, интересни статии и събития
RSS widget
CALGO-ZIM-BIO
CALGO-ZIM-BIO
каталожен номер: 10205101
 
За поръчка, моля, свържете се с нас
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509

ЕКО-МАКС-БИО ЕООД
 

Изключителе представител на
SUKAHAN (WEIFANG) Bio-Technology Co. Ltd

София, ул. Кораб планина 22,
тел./факс 868-31-23, 087 8621509 e-mail:
ekomakc@abv.bg

Продажба на биоензимни продукти
за пречистванена отпадъчни води, аквакултури,
биоземеделие,
биоживотновъдство, ензими за пивоварната, спиртоварната, хранителновкусовата, целулозно-хартиената, текстилната промишлености, както и на екологични и биологични перилни и почистващи препарати


CALGO-ZIM-BIO 
 
ПРЕПАРАТ ЗА УТАЯВАНЕ, ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ И БИОЛОГИЧНО РАЗГРАЖДАНЕ НА ОРГАНИЧНИТЕ ОТПАДЪЦИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ СЪБИРАНИ В СЕПТИЧНИ ЯМИ И МИНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
 
ПРИЛОЖЕНИЕ:
       Препарата е предназначен за използване в попивни септични ями с високо ниво на подпочвенните води, ниска хидравлична пропускливост на почвата или изгребни септични ями с малък обем и голямо количество постъпващи отпадъчни води, които трябва непрекъснато да бъдат източвани.
 
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
     CALGO-ZIM-BIO е нов продукт без аналог на пазара. Благодарение комбинирането на нетоксичен коаголант с ензими и бактерии се получава уникален ефект. Бързо действащия коаголант утаява всички суспендирани и разтворени в отпадъчните води вещества. Ензимите влизат в директна реакция с миришещите мулекули и ги разграждат, като по този начин отстраняват причинителя на миризмите.
       Прецизната селекция на микробиални култури създават колония от непатогенни аеробни бактерии, които трансформират органичния субстрат натрупан на дъното като утайка. Водата над утайката е бистра и без миризма. Тя може да бъде изпомпана и използвана за поливане или други цели.

Предимства на CALGO-ZIM-BIO:
  •  Замества химически препарати, които са вредни за околната среда
  • Удобна и ефективна система за перфектно обезмирисяване.
  • Природен продукт без съдържание на алкални, кисели или хлорирани съединения, опасни за боравене или контакт с кожата.
  •  Напълно безопасен продукт за работа.

СЪДЪРЖАНИЕ: 

      CALGO-ZIM-BIO съдържа нетоксичен коаголант, ензимен микс от девет ензима, аеробни непатогенни микроорганизми и буферни вешества.

СЪХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Съхранявайте в студено и сухо помещение. Избягвайте инхалиране. Избягвайте достъп до очите. Не поемайте през устата. Измивайте ръцете обилно с вода и сапун след употреба.